Languages
Playing for Success Eindhoven

Klassentraject

Basisscholen en voortgezet onderwijs scholen kunnen naast individuele leerlingen tevens klassen aanmelden. Deze trajecten kunnen verschillend van karakter zijn en vinden onder schooltijd plaats. Het doel van het traject is om de groep als geheel weer op de rit te zetten door te werken aan positiviteit, zelfvertrouwen en inlevingsvermogen. Hierbij is de bewustwording bij de kinderen zeer van belang. Door kinderen bewust te maken van hetgeen wat er speelt in de klas en hun eigen rol hierin, kunnen ze hun eigen gedrag ten opzichte van elkaar en de leerkracht veranderen. 

De inhoud van de bijeenkomsten wordt afgestemd op de behoefte van de groep en de leerkracht. De school zal eerst een gesprek voeren met Playing for Success, waarin de mogelijkheden worden aangegeven. Vanuit daar wordt de invulling van het traject besproken. Tussentijds zal het traject geëvalueerd worden, om zo te zorgen dat we continu aan de behoeften van de klas blijven voldoen. 

 

Kracht van het klassentraject

De kinderen komen naar het Philips Stadion om daar allerlei activiteiten in en rondom het stadion uit te voeren. Juist doordat ze uit de schoolse situatie zijn, staan de kinderen meer open om te leren. De WOW-factor van het stadion zorgt ervoor dat kinderen extra enthousiast zijn en zich in willen zetten voor het traject, ook wanneer een kind niet van voetbal houdt. Op plekken in het Philips Stadion komen waar je normaal niet komt, is voor iedereen bijzonder. Door tijdens de activiteiten veelal positief in te vullen en continu bezig te zijn met onder andere samenwerking en vertrouwen op elkaar, bereiken we uiteindelijk een 'ideale klas'. 

Na in de eerste bijeenkomst kennis te hebben gemaakt en de kwaliteiten van alle kinderen in de klas te hebben benoemd en uitgelicht, ontwikkelen we in de tweede bijeenkomst met alle kinderen samen een 'ideale klas'.  In 11 bijeenkomsten werken we naar het worden van die 'ideale klas'. Tijdens de 12e bijeenkomst sluiten we het traject af met een officiële diploma-uitreiking. 

Ouders worden ook bij het traject betrokken. Vooraf aan het traject zal Playing for Success een presentatie komen geven in de klas. Eventueel kan er ook een presentatie aan ouders worden gegeven. Tijdens de diploma-uitreiking zijn de ouders van harte welkom om het succes mee te komen vieren. In overleg is het mogelijk om op de helft van het traject een ouderbijeenkomst te organiseren, waarbij ouders uitgenodigd worden in het leercentrum en kunnen zien en ervaren wat de klas bij Playing for Success doet. 

 

kosten

De kosten bedragen 300 euro per bijeenkomst. We gaan uit van 12 bijeenkomsten, met een minimum van 8 bijeenkomsten.

 

aan,melden

Heeft u interesse in een klassentraject, neem dan graag contact op met Juultje Rovers om een afspraak te maken via het emailadres: j.rovers@playingforsuccess.nl of mobiel nummer: 06-14327397.