Languages
Playing for Success Eindhoven

Informatie voor ouders


Het traject

Playing for Success Eindhoven is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de (leer)motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over zichzelf mogen zijn. Vaak zijn dit kinderen die op school niet het optimale rendement behalen.

Stichting Playing for Success Eindhoven gaat in het traject naast het kind staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dit doet de stichting door samen met de kinderen een leerdoel op te stellen. Vaak zijn dit doelen die je niet in één bijeenkomst kunt behalen. Elke week leggen de kinderen een stapje vast, wat in die week bereikt kan worden en wat in relatie staat met hun leerdoel. Kinderen oefenen hun stapjes door middel van het uitvoeren van uitdagende activiteiten in en rondom het Philips Stadion. En sinds 2019 zijn we ook actief in het Parktheater in Eindhoven. Twee WOW-locaties dus waar de kinderen graag naar toe komen. 

Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties en opdrachten met bijvoorbeeld taal en rekenen worden als middel ingezet. De stichting legt hierbij vooral de nadruk op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Er wordt gewerkt via de oplossingsgerichte methodiek. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden. Playing for Success Eindhoven is geen school, het is een aanvulling op wat de school kan bieden.

Het traject bestaat uit 12 bijeenkomsten waarbij kinderen eenmaal per week naar het leercentrum komen in het Philips Stadion óf het Parktheater. Tevens krijgen kinderen de mogelijkheid, om drie maanden na afronding van het traject, gebruik te maken van een follow-up bijeenkomst. Hierin wordt gekeken hoe het nu met het kind gaat met betrekking tot zijn leerdoel bij Playing for Success.

De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 20 leerlingen en de groep wordt begeleid door een gekwalificeerde docent en vijf vaste begeleiders. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd (of een theatervoorstelling) met een:

  • Warming-up
  • Voorbespreking (tactiekbepaling)
  • Eerste helft
  • Rust
  • Tweede helft
  • Nabespreking


aanmelden

De aanmelding vindt plaats via de scholen. Scholen en ouders bepalen samen of Playing for Success Eindhoven kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. 

DATA EN TIJDEN

Driemaal per schooljaar start een naschools leertraject van 12 weken. De start vindt plaats in: september, januari en april.

• Parktheater: maandag tussen 15:30 en 18:00 uur.
• Philips Stadion: dinsdag, woensdag, donderdag (groep 8 traject) en vrijdag tussen 15:30 en 18:00 uur.

 

Informatieavond

Wanneer uw kind is aangemeld door school ontvangt u van Playing for Success Eindhoven informatie over de data van de bijeenkomsten. Tevens krijgen alle ouders de mogelijkheid om voorafgaand aan het traject een informatie avond te bezoeken in het leercentrum van Playing for Success Eindhoven of in het Parktheater. Daarin kunt u kennismaken met de docent en krijgt u inhoudelijke informatie over het traject. 

Ouders worden driemaal uitgenodigd in het leercentrum of theater: voor de informatie avond, rond de zesde bijeenkomst met de ouderbijeenkomst en tijdens de feestelijke diploma-uitreiking. Tijdens de haal- en brengmomenten bent u altijd welkom voor een gesprekje in het leercentrum!


Kosten

De kosten voor de ouders bedragen € 95,- Deze kosten zijn voor 12 bijeenkomsten inclusief een follow-up bijeenkomst. Wanneer u als ouder geen mogelijkheid heeft om dit bedrag te betalen, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld vergoedt de ouderbijdrage, mits ouders daarvoor in aanmerking komen. Om dit te beoordelen gaan zij met ouders, die nog niet bekend zijn bij Stichting Leergeld, in gesprek. Wanneer ouders wel bekend zijn bij Stichting Leergeld, is een persoonlijk gesprek niet nodig en mag de factuur van het traject naar Stichting Leergeld worden opgestuurd.

Stichting Leergeld is te bereiken op maandagochtend en donderdagochtend op telefoonnummer: 040-2131141 of u kunt mailen naar: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl


Evaluatie en resulaten

Ouders en school krijgen driemaal tijdens het traject een ontwikkelingsverslag van Playing for Success Eindhoven. Dit verslag wordt beschikbaar gesteld via het digitale portaal: https://mijnpfs.nl/. In deze rapportage kunt u lezen hoe de ontwikkeling is verlopen en wat het eindresultaat is.

Playing for Success Eindhoven is in 2009 van start gegaan. Jaarlijks wordt de stichting getoetst door onderzoeksbureau Oberon en boekt goede resultaten. Onderzoeksbureau Oberon toont aan dat 99% van de leerlingen vooruitging op één van de thema's gericht op samenwerking, motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandig leren (rapportage schooljaar 2017-2019). In de afgelopen jaren zijn successen geboekt en met de begeleiding van meer dan 3000 kinderen is veel expertise opgebouwd.   

 

 

 

Moeder Noah

"Haar zelfvertrouwen en geloof in zichzelf is echt spectaculair verbeterd. Ze is een stuk vrijer, socialer en minder angstig geworden; ze praat nu uit zichzelf tegen anderen".


Moeder Kars

"Mijn kind is echt vooruit gegaan met opkomen voor zichzelf en vragen stellen als hij ergens mee zit, echt geweldig!"


Vader Dylan

"Dylan is minder verlegen en heeft meer inzet en doorzettingsvermogen gekregen".


Moeder Danisha

"Ik vond het een aantrekkelijke leeromgeving die de kinderen meer aanspreekt en beter aansluit bij hun belevingswereld. Het programma is zodanig ingericht, dat de kinderen zelf niet in de gaten hebben dat ze aan het leren zijn. De ervaring is vooral: leuk om daar te zijn".


Leerkracht Maartje over Ilse

"Ilse is minder verlegen en toont meer inzet en doorzettingsvermogen. Ze durft in de klas meer vragen te stellen waardoor ze minder snel vast loopt in haar werk".