Languages
Playing for Success Eindhoven

ANBI Status

De stichting Playing for Success Eindhoven is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!

Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 moet op onze website de volgende informatie staan:

ANBI Naam instelling
Stichting Playing for Success Eindhoven

Bezoekadres
Philips stadion, ingang 2
Frederiklaan 10,
5616 NH Eindhoven

Postadres
Postbus 886
5600 AW Eindhoven

Telefoon: 040-2505319
Kvk: 17257512
BTW nr:  NL821006150B01
E-mail: g.vandijsseldonk@playingforsuccess.nl

Ontwikkelingen en prestaties 2022
Download hier de Ontwikkelingen en prestaties van Stichting Playing for Success Eindhoven over 2022 ten behoeve van de publicatieplicht.

 

Samenstelling van bestuur
Voorzitter: Wim Klaassen (SALTO)
Algemeen bestuurslid: Jacqueline Vonk (LUMENS)
Algemeen bestuurslid: Marjon Reus (PARKTHEATER EINDHOVEN)
Algemeen bestuurslid: Peter Tijs (SKPO)
Algemeen bestuurslid: Rutger van Deursen (RSV PVO)


Beloningsbeleid
De professionals die voor Playing for Success Eindhoven werken zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens de CAO Primair Onderwijs en CAO Welzijn. De stagiaires lopen allemaal vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De bestuursleden van onze stichting krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

Beleidsplan
Vanuit de kernwaarden van Playing for Success Eindhoven; samenwerken en samen de verantwoordelijkheid nemen is de Stichting in 2011 al begonnen met het opzetten en stapsgewijs uitvoeren van een cofinancieringsmodel, opgebouwd uit een bijdrage van de verschillende belanghebbenden van Playing for Success Eindhoven. De gedachte achter dit model betreft het feit dat de Stichting van mening is dat partijen ieder hun maatschappelijke verantwoordelijkheid mogen nemen. En in ruil voor hun behoeftevervulling door het leercentrum, een bijdrage terug geeft aan Stichting Playing for Success Eindhoven. Hetzij in een geldelijke bijdrage, hetzij in de vorm van een wederdienst.

De belanghebbenden van het leercentrum zijn:

  • Leerlingen en ouders
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Regionaal bedrijfsleven
  • PSV NV
  • Lokale overheid/maatschappij

In onderstaand schema wordt van elke belanghebbende partij hun belang bij een zelfstandig en kwalitatief goed functionerend leercentrum vermeldt en tevens de bijdrage die Stichting Playing for Success Eindhoven van hen verwacht. 

Belanghebbende Belang/behoefte Bijdrage
Leerlingen en ouders Vergroten ontwikkelen en zelfvertrouwen Geldelijke ouderbijdrage
Onderwijs Vergroten ontwikkelingsrendement Bovenschoolse geldelijke bijdrage
Welzijn Vergroten ontwikkelingsrendement Geldelijke bijdrage
Regionaal bedrijfsleven MVO en verbetering arbeidsperspectief Aanschaf partnership
PSV NV MVO en imago Gratis gebruik leercentrum, personeel, relatiebestand en gebruik stadion als leeromgeving enz.
Lokale overheid/maatschappij Voorkomen vroegtijdig schooluitval en
verbeteren sociaal economisch perspectief
Geldelijke bijdrage

 

Het volledige beleidsplan is opvraagbaar bij g.vandijsseldonk@playingforsuccess.nl