Languages
Playing for Success Eindhoven

informatie voor scholen

Playing for Success Eindhoven is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren wordt vergroot. Het gaat om kinderen die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over zichzelf mogen zijn. Vaak zijn dit kinderen die op school niet het optimale rendement behalen. Playing for Success wil preventief insteken en onderpresteren voorkomen/verminderen en daarmee vroegtijdig schooluitval voorkomen.

Playing for Success Eindhoven gaat in het traject naast de leerling staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dit doet de Stichting door samen met de kinderen leerdoelen op te stellen. Vaak zijn dit doelen die je niet in een bijeenkomst kunt behalen. Elke week leggen de kinderen een stapje vast, wat in die week bereikt kan worden en wat in relatie staat met hun leerdoel. Kinderen oefenen hun stapjes door middel van het uitvoeren van uitdagende activiteiten in en rondom het Philips Stadion of het Parktheater.

Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties en taal en rekenen worden als middel ingezet. De stichting legt hierbij vooral de nadruk op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden. Playing for Success Eindhoven is geen school, het is een aanvulling op het onderwijs.  

Het traject bestaat uit 12 bijeenkomsten waarbij kinderen eenmaal per week naar het leercentrum komen in het Philips Stadion of het Parktheater. Tevens krijgen kinderen de mogelijkheid, om drie maanden na afronding van het traject, gebruik te maken van een follow-up bijeenkomst. De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 20 leerlingen en de groep wordt begeleidt door een gekwalificeerde docent en vijf vaste begeleiders. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd (of een theatervoorstelling) met een:

  • Warming-up
  • Voorbespreking (tactiekbepaling)
  • Eerste helft
  • Rust
  • Tweede helft
  • Nabespreking

 

aanmelden

De aanmelding vindt plaats via school. School neemt in eerste instantie contact op met de ouders en bespreekt met de ouders de reden van aanmelding. Wanneer ouders akkoord zijn met de aanmelding maakt de school, samen met ouders, de digitale formulieren in orde. Dit doen zij door in te loggen in het portaal van Playing for Success Eindhoven (zie link) Hierin vullen ze de selectiecriteria formulier in. Ook de gegevens van de leerling moeten ingevuld worden. Wanneer deze twee formulieren ingevuld zijn drukt men op verzenden.

Ga naar de aanmeldpagina: https://mijnpfs.nl/

Wanneer de aanmelding heeft plaatsgevonden

Wanneer Playing for Success Eindhoven de aanmelding heeft ontvangen worden de leerlingen ingedeeld in groepen. Er zijn groepen van maandag tot en met vrijdag van 15.30 uur tot 18.00 uur. Voorafgaand aan het traject stuurt Playing for Success Eindhoven de ouders de data door. Scholen krijgen per mail te horen in welke groep de kinderen zijn ingedeeld.

Aanmelden van leerlingen kan het hele jaar door. Drie maal per schooljaar start Playing for Success Eindhoven met een leertraject. Deze trajecten starten in september, januari en april. Playing for Success Eindhoven neemt altijd per mail contact op met de scholen wanneer er een nieuwe cyclus start.

Mijn PfS

 


Contact met de scholen

Playing for Success Eindhoven neemt contact op met school wanneer kinderen niet aanwezig zijn en/of als er bijzonderheden zijn. Ook worden de scholen uitgenodigd voor de feestelijke diploma-uitreiking die op de 12e bijeenkomst plaats vindt. Vorderingen van de leerlingen kunnen worden ingezien via het digitale portaal in het ontwikkelingsverslag dat drie maal per traject online wordt gezet. Na iedere bijeenkomst is inzichtelijk wat en hoe de leerling het die dag heeft gedaan bij Playing for Success Eindhoven. Ook is het stapje te zien en de tip & top van de begeleider staat ingevuld. 

Ouders worden door de Stichting driemaal uitgenodigd in het leercentrum: voorafgaande aan het traject voor de informatie avond, rond de zesde bijeenkomst met de ouderbijeenkomst en tijdens de diploma-uitreiking.

 
Kosten

De kosten voor de ouders bedragen € 95,- Deze kosten zijn voor 12 bijeenkomsten inclusief een follow-up bijeenkomst. Wanneer ouders geen mogelijkheid hebben om dit bedrag te betalen, kunnen zij contact opnemen met Stichting Leergeld.

Voor de SALTO en SKPO scholen wordt er geen bijdrage gevraagd van de scholen voor het naschoolse traject. De besturen van deze organisaties betalen de Stichting een jaarlijkse bijdrage voor deelname van hun leerlingen. Voor scholen buiten SKPO & SALTO is er nader overleg nodig met Playing for Success Eindhoven en zijn er extra kosten verbonden voor school wanneer een leerling deelneemt.
 

DATA EN TIJDEN

Driemaal per schooljaar start een naschools leertraject van 12 weken. De start vindt plaats in: september, januari en april.

• Parktheater: maandag tussen 15:30 en 18:00 uur.
• Philips Stadion: dinsdag, woensdag, donderdag (groep 8 traject) en vrijdag tussen 15:30 en 18:00 uur.
• Klassentrajecten: onder schooltijd.